Freyenfelsové

Zakladatelé panství Líšeň s Tvarožnou a Velaticemi.

V roce 1713 koupili Tvarožnou Freyenfelsové. Na hlavním schodišti líšeňského zámku je možné ještě dnes spatřit erb freyenfelského rodu. Je rozdělen vodorovně do tří polí. V horním modrém poli je stříbrná hvězda, ve středu a v červeném poli stříbrný kříž a spodní zelené pole je volné.

Jejich předek Martin Pruskauer byl potomkem selského rodu z Tvarožné. Působil v Olomouci, kde dosáhl funkce osobního sekretáře olomouckého biskupa a rakouského arcivévody Leopolda Viléma. Nepochybně jeho přízní se mu dostalo v roce 1663 nobilitace, tzv. volně zvoleného predikátu, která k jeho původnímu jménu připojila přídomek z Feyenfelsu, jež pak u jeho potomků, usilujících očividně o co nejrychlejší splynutí s tradiční šlechtou, nahradil i staré rodové příjmení.

Poslední členkou feyenfelského rodu byla Marie Antonie, která se narodila 9. července 1761 a zemřela v Brně 29. října 1780.

Bezdětným Františkem Josefem vymírá po meči rod Freyenfelsů a panství přechází na syna Marie Theodorovny a Antonína Belcrediho – Eduarda Belcrediho, v jehož rukou se poprvé spojuje větší dominium, předtím často roztrhané mezi jednotlivé členy freyenfelského rodu. Poprvé dochází ke spojení panství líšeňského a jimramovského.