Belcredi

Příjmení šlechtické rodiny původem z Lombardie. V 18. století odcházejí Belcrediové do habsburských dědičných zemí, kde získali hraběcí titul. Eduard Belcredi (1786–1838) se zúčastnil napoleonských válek, v r. 1819 zdědil po Františku Xaverovi z Freyenfelsu, příbuzném své matky, panství Líšeň u Brna se statkem Tvarožná.
Egbert hrabě Belcredi (1816–1894)
Přivedl do Tvarožné faráře Václava Kosmáka, za jehož působení byl postaven v roce 1881 novogotický kostel sv, Mikuláše.
Hrabě byl patronem tvaroženského kostela.