Generálmajor MUDr. Josef Liškutín

*8. 8. 1910 +8. 2. 1957

Generálmajor zdravotnické služby MUDr. Josef Liškutín, rodák z Tvarožné – zemřel dne 8. února 1957 ve věku 46 let, tak zněla zpráva začátkem roku 1957. Jmenovaný se narodil 8. srpna 1910 jako syn rolníka. Po gymnasijních studiích v Kroměříži, vystudoval lékařskou fakultu na universitě v Brně. Jako stipendista studoval v roce 1937 v Paříži, kde ho zastihla II. světová válka. Po porážce Francie odešel jako příslušník čs. zahraničního vojska do Anglie a odtud pak do Sovětského svazu, kde se zúčastnil organizace zdravotnické služby u čs. vojenské jednotky. S čs. armádním sborem se zúčastnil osvobození a dosáhl hodnosti generálmajora zdravotnictví. Po osvobození byl jmenován docentem na brněnské fakultě a potom na nově založené Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové.

Jmenovaný byl profesorem hygieny, náčelníkem katedry hygieny na Vojenské akademii Jana E. Purkyně, člen vědeckých rad ministerstva zdravotnictví a ministerstva národní obrany, člen výboru Purkyňovy společnosti, příslušník zahraničního vojska vyznamenaný Řádem Slovenského národního povstání II. stupně, Čs. válečným křížem 1939, Čs. medailí za zásluhy I. třídy a medailí Za zásluhy o obranu vlasti.

Posledně působil v Hradci Králové, kde zemřel a odkud byl převezen do Tvarožné. Pohřeb měl ve Tvarožné v sobotu dne 16. února 1957. Za rakví kráčeli: prapor vojska, studenti Vojenské akademie Antonína Zápotockého z Brna a další spolupracovníci zesnulého – asi na 2000 občanů. Na hřbitově u rodinné hrobky zhodnotil jeho životní dílo generálporučík Škvařil a přinesl pozdrav od ministra národní obrany. Tvaroženští mohou být právem hrdí na svého rodáka.