Nadporučík František Havel

*29. 1. 1921 +27. 8. 2001

V roce 1939 jako osmnáctiletý student spolu s několika kamarády emigroval z tehdejšího protektorátu přes Polsko do Francie, kde byli zařazeni do cizinecké legie. Základní vojenský výcvik prodělal v Alžíru, kde Francie měla výcvikové tábory. Po napadení Francie hitlerovským Německem byli převeleni zpět, kde se stali základem československé zahraniční armády. Jako příslušník 2. pěšího pluku v hodnosti desátníka, velel minometnému družstvu, s kterým se účastnil těžkých obranných bojů v severní Francii. Po ústupu až do jižní Francie a kapitulaci, byly na intervenci prezidenta Beneše zbytky čs. divizí evakuovány do Anglie. Po reorganizaci se účastnili obraných bojů v Anglii. V roce 1944 se účastní vylodění spojeneckých vojsk jako velitel tankové čety u čs. samostatné obrněné brigády a s kanadskými jednotkami dobývají francouzský přístav Dankerque. Po dobytí je čs. brigáda přidělena ke 3.armádě gen. Pattona na americkém úseku fronty a s touto se účastní obsazování západních Čech. Po šesti létech se vrací do rodné obce Tvarožné. V roce 1948 je nucen znovu emigrovat do Anglie a odtud do Kanady, kde prožil zbytek života. Tvarožnou navštívil, po částečném politickém uvolnění ještě v roce 1968 a 69, v dalších létech mu to již nebylo umožněno.