František Havel starší

Vzhledem k tomu, že jeho syn František v roce 1939 přešel ilegálně hranice a byl účastníkem zahraničního odboje, jako voják čs. armády v Anglii, došlo k zatčení Františka Havla 17. září 1942. Byl vězněn na gestapu v Brně "Pod kaštany". Byla to tehdy rozsáhlá akce, v níž byly postiženy všechny rodiny, jejichž příslušníci byli v zahraničí. Před odsouzením a následným odesláním do koncentračního tábora ho zachránil dopis od syna, který dostal hned po jeho útěku, v němž se omlouvá za to, že opustil rodinu. Po prokázání toho, že nevěděl o synově plánovaném útěku za hranice byl 22. prosince 1942 z vazby propuštěn.