Václav Alois Liškutín – herec

* 23. 9. 1929 + 10. 10. 2000

Pocházel ze zemědělské rodiny ve Tvarožné. Obecnou školu vychodil ve Tvarožné, měšťanskou v Pozořicích. V r. 1946 studoval rolnicko-zemědělskou školu ve Šlapanicích.
Ochotnické divadlo ve Tvarožné předurčilo jeho životní dráhu. Komunistický režim potlačoval soukromé hospodaření a v rámci kolektivizace zabavil rodičům většinu majetku. Tato skutečnost zformovala jeho politické přesvědčení. V r. 1949 byl přijat na Konzervatoř a z ní pak přešel na nově založenou divadelní fakultu JAMU v Brně. V polovině studia byl z politických důvodů a také z důvodu odmítnutí vstupu do ČSM, vyloučen a zařazen do vojenských útvarů PTP (pomocné technické prapory) na důl „Československý pionýr“. Zde po dobu 26-ti měsíců pracoval jako důlní rychlorazič. Na konci r. 1953 byl propuštěn do civilu. Dokončil studium na JAMU a nastoupil do krajského oblastního divadla v Hradci Králové, v době, kdy tam zemřel jeho strýc generálmajor MUDr. Josef Liškutín. Po třech divadelních sezónách na základě své politické orientace byl zbaven členství v krajském oblastním divadle „Vítězný únor“. V r. 1958 získal angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě, kde působil 4 sezóny, a kde dodnes žije v povědomí tamějších obyvatel. Zbytek života působil v Brně, v divadle „Bří Mrštíků“ – dnešní „Městské divadlo Brno“. Mimo nesčíslných divadelních rolí působil v rozhlase, v televizi, v dabingu (zde získal čestné uznání) a hrál v několika filmech – např. „Postřižiny“, „Na samotě u lesa“, „Smrt stopařek“, „Kdo hledá zlaté dno“, „Slovácko sa nesůdí“, „Četnické humoresky“ atd. Celkem asi 28 filmů. Také vyučoval dramaturgii na Lidové škole umění v Rusínově.
Do obce Tvarožná se vždy rád vracel za svými přáteli a kamarády. Po sametové revoluci se aktivně zapojil ve straně lidové a ve výboru svazu PTP. Zemřel náhle 10. 10. 2000 a je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.