UPOZORNĚNÍ

V posledních dnech byly zaznamenány inzeráty nabízející prodej dřevostaveb umístěných v katastrálním území obce Tvarožná. Součástí inzerátu je informace, že stavba bude napojena na inženýrské sítě. Důrazně upozorňujeme případné zájemce, aby si ověřili všechny důležité skutečnosti a zvážili své investice. Zmíněná stavba je prováděna bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, v rozporu s platným územním plánem a bez projednání s obcí Tvarožnou a vlastníky okolních pozemků. Nachází se na orné půdě v ochranném pásmu vysokého napětí, bez přístupové komunikace, bez možnosti vybudování inženýrských sítí a bez zajištění provozních opatření pro řádně prováděnou a bezpečnou stavbu. O situaci byl informován Úřad městyse Pozořice - stavební úřad, Městský úřad Šlapanice – odbor životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a energetická společnost E.ON.