Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019

Poplatek je splatný do 31.5.2019.     

Sazba poplatku:

0-5 let - osvobozeno 

6-15 let - 450 Kč

16-70 let - 550 Kč

71 let a více - 450 Kč