Výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech proběhne v době od 2. února do 26. května 2019.

Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, pověřením a občanským průkazem.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233.