Připravované projekty

V kapitole OBEC/Připravované projekty  

https://www.tvarozna.cz/obec/pripravovane-projekty

se můžete seznámit se studií areálu Kosmák a studií úprav návsi.

Dokumenty v tištěné podobě je možno zhlédnout také na obecním úřadě v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

Další významné studie a projekty zde budou aktuálně doplňovány.