Moštování ovoce

bude probíhat v pondělí a ve středu od 13 do 15:30 hodin ve sběrném dvoře. V jiné dny je moštování možné po předchozí telefonické domluvě, kontakt p. Kocourek 724 382 973.