Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

 

Vážení občané,

dovolujeme si Vás požádat o ořez případně odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., v případě, že se tato nachází na vašem pozemku. 

Bohdan Důbrava
Vedoucí správy sítě VN a NN
E.ON Distribuce, a.s.