Krizové opatření starosty č.1/2020

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VYDÁVÁ

starosta obce Tvarožná z důvodu šíření nákazy koronavirem (označovaném jako SARS CoV-2) v ČR s cílem zamezit jeho dalšímu šíření v populaci a v návaznosti na usnesení vlády přijatá s vyhlášeným nouzovým stavem následující

Krizové opatření starosty č. 1/2020

Každá osoba je povinna při pohybu na území obce Tvarožná zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru.

Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný v článku I. usnesení vlády České republiky ze dne 15.03.2020 č. 215 publikovaném ve sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.

 

Platnost a účinnost

Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.

Vyhlášeno dne 18.03.2020 ve 12:00 hodin.

 

Ing. Petr Buchta, starosta obce

v.r.