INFORMACE ČESKÉ POŠTY

Jménem České pošty, s.p., Depa Brno 73, bych vás chtěla informovat, že jsme dnes zahájili bezkontaktní doručování zásilek, což znamená, že veškeré doporučené zásilky a obyčejné listovní zásilky, které se nevejdou do schránky adresáta, budou uloženy po maximální úložní dobu (pokud to odesílatel nevyloučil) na ukládacích poštách. Ukládací doba bude zpravidla 30 dní. Důchody a balíkové zásilky se doručovat budou tak, aby byla zajištěna maximální ochrana zdraví jak našich zaměstnanců, tak jednotlivých adresátů. Poukázky budou vhazovány do schránek. Ve výjimečných případech, kdy není adresát schopen se na pobočku dostavit (týká se seniorů nebo hendikepovaných občanů), doručíme na žádost jak poukázku s penězi, tak doporučenou zásilku.

Za kolegy z pobočkové sítě bych vás ještě chtěla poprosit, choďte na poštu opravdu jen v nutných případech, používejte roušky a ideálně i rukavice.

 

Za součinnost v této věci předem děkuji.

 

Zdenka Mihálová

vedoucí depa Brno 73