Informace pro občany

Vážení spoluobčané,

v zájmu bezpečí a ochrany zdraví nás všech bychom Vám rádi opět připomenuli platná opatření a nabídli účast a pomoc v současné těžké situaci:

- nadále prosím dodržujte zákaz volného pohybu osob (kromě stanovených výjimek)
- pohyb a pobyt mimo bydliště vykonávejte pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (roušky apod.)
- omezte pohyb na veřejných místech na dobu nezbytně nutnou
- omezte kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
- osobám starším 70 let doporučujeme nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou zajištění neodkladné zdravotní péče
- obecní úřad vykonává svou činnost v nezbytně nutné míře a v omezeném rozsahu úředních hodin; zvažte prosím důkladně návštěvu úřadu, pošty i jiných institucí, případně konzultujte svou návštěvu předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu

Spoluobčanům starším 70 let nebo hendikepovaným spoluobčanům jsme připraveni pomoci - pokud potřebujete roušky, zajistit nákup potravin, léků, nebo jakoukoliv jinou pomoc v tíživé situaci, obraťte se na nás prostřednictvím těchto kontaktů:

Obecní úřad Tvarožná – tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz

Starosta – tel. 544 250 829, tel. 602 209 025, e-mail: starosta@tvarozna.cz

Místostarosta – tel. 602 209 426, e-mail: mistostarosta@tvarozna.cz

 

Víme, že nutná omezení komplikují běžný život a dostávají nás do situací, na které jsme nebyli připraveni. Jejich respektováním a společným úsilím můžeme těžké období bez větších problémů překonat.

Obec Tvarožná