MAS Slavkovské bojiště

 

přichází s nabídkou podpory pro místní podnikatele vytvořením tzv. webového tržiště, kde podnikatelé mohou nabídnout své produkty či služby.

Cílem je, aby lidé na jednom místě (webovém tržišti) zjistili, kde a jakým způsobem mohou nakoupit od místních a regionálních podnikatelů, a tak je podpořit.

Projekt bude propagován v médiích, čímž se očekává dostatečná návštěvnost webového tržiště.  

Podnikatelé, kteří máte zájem nabídnout své produkty či služby, zašlete aktuální nabídku a kontakt (např. prodej z okýnka, rozvoz pizzy, prodej piva ze dvora, zvýhodněné nabídky na budoucí využití služeb apod.) na email: tomanova@slavkovskebojiste.cz.

Tato služba je podnikatelům nabízena ZDARMA.