Změna otevírací doby sběrného dvora

Od 1. července 2020 bude otevírací doba sběrného dvora upravena následovně:
liché týdny:  středa 15 - 18 hodin
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s pracovníkem technické skupiny: tel. 724 382 973.