Výstava - Vladimír Drápal

Zveme Vás na výstavu obrazů a plastik tvaroženského rodáka, akademického malíře Vladimíra Drápala.

Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury na zámku ve Strážnici.