Svoz odpadu v roce 2021

V roce 2021 budou svozy odpadu v obci probíhat následovně:

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ (popelnice) - sudé pondělí (první svoz proběhne 11. ledna)

Svozy odpadu ze sběrných míst (kontejnerů v obci):

PLAST – sudé pondělí, liché úterý

SKLO – sudý pátek