Výběrové šetření v domácnostech - Životní podmínky 2021

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2021".

Šetření proběhne v době od 30. 1. 2021 do 13. 6. 2021 ve vybraných domácnostech prostřednictvím vyškolených tazatelů.  

Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti, budou dodržovat platná hygienická nařízení.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita a ochrana zjištěných údajů.