Upozornění pro občany

Z důvodu probíhající stavební činnosti na východním okraji obce, jejíž součástí je výstavba RD, silniční komunikace, chodníky, technické sítě a veřejné osvětlení, je stávající polní cesta v úseku Hlinky - Sivická pro průjezd vozidel uzavřena.