Očkování psů proti vzteklině

proběhne v sobotu 17.4.2021 od 9:30 do 10:30 před obecním úřadem.

Cena: pes - 100 Kč, očkovací průkaz - 20 Kč.

Chovatelé musí mít roušky a dodržovat vzdálenosti.