Moštování ovoce ve sběrném dvoře Tvarožná

bude pro nízký zájem probíhat pouze v pondělí a ve středu od 13 do 15 hodin a dále v době provozu sběrného dvora.