Nový systém třídění odpadu v obci

Upozorňujeme na nový systém třídění odpadů ve Tvarožné.

První z opatření je nádobový sběr plastu a papíru od domu. Občané, kteří budou mít zájem, zdarma získají nádoby na tyto odpady. 

Více informací se dozvíte v přiložených letácích. 

Děkujeme za Vaši účast a spolupráci.