Systém třídění odpadu v obci

Obec Tvarožná realizovala dotační projekt jehož předmětem je vybudování systému pro separaci odpadů na území Tvarožné v  Jihomoravském kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 100 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací: https://www.tvarozna.cz/system-sberu-odpadu-ve-tvarozne.jpg

Děkujeme za Vaši účast a spolupráci.