Tvarožná třídí odpad

Informujeme Vás o novém systému třídění odpadů ve Tvarožné.

První z opatření je nádobový sběr plastu a papíru od domu.

Občané, kteří budou mít zájem, zdarma získají nádoby na tyto odpady. 

Děkujeme za Vaši účast a spolupráci.