Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021