Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek za psa

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2023.

Úhrada je možná v hotovosti nebo kartou na pokladně OÚ, převodem na účet obce Tvarožná 6322641/0100, V.S.: číslo popisné

Sazba poplatku 550 Kč. 

Slevy a osvobození:

- osoby do 5 let - osvobozeny

- osoby 5 - 15 let - sleva 100 Kč 

- osoby na 70 let - sleva 100 Kč

- osvobozeny jsou osoby, které se v době celého kalendářního roku zdržují mimo místo svého přihlášení ze studijních, pracovních, zdravotních nebo jiných důvodů. Tuto skutečnost je nutno nahlásit a doložit na OÚ Tvarožná.

Rozhodné období je 1. leden daného roku. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

 

Poplatek za psa - 150 Kč. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012