Hon zvěře


Myslivecké sdružení Tvarožná
oznamuje, že v sobotu 26.11.2022 pořádá od 8 do 16 hodin hon zvěře na katastru naší obce. Honci projdou od Tvarožné směrem na Vinohrádky, dál kolem obce do cihelny a přes všechny remízky nad lomem zpět do Tvarožné. Žádáme všechny občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti v tento den nechodili mimo zastavěné území obce.