Jak pokračuje stavba cyklostezek na Pozořicku

Jak pokračuje stavba cyklostezek na Pozořicku a naše plány do budoucna

V červnu začala stavba 4 úseků cyklostezek v rámci I. etapy jejich budování na Pozořicku. A jak to na stavbě vypadá dnes? Dva úseky (Líšeň - Podolí a Podolí – Velatice) už mají první vrstvu asfaltu a na zbývajících dvou úsecích na rozhraní katastrů Velatice a Tvarožná probíhají přípravné práce (na mostě přes potok Roketnice, na přeložce kabelů, při vytýčení trasy, zátěžových zkouškách a sanaci podloží).

Rád bych při této příležitosti poděkoval starostům obcí Podolí, Velatice a Tvarožná za výbornou spolupráci, zájem a velkou podporu při této stavbě. Je to Tomáš Šenkyřík a bývalí starostové  Vítězslav Eliáš a Petr Buchta. Těším se na spolupráci také s novým vedením obcí.

Práce budou pokračovat po zimní přestávce, termín dokončení celé akce je 30.4.2023. Po dokončení stavby nás čekají ještě potřebné administrativní kroky – kolaudace, výkup pozemků, vyúčtování dotace atd.

Zároveň připravujeme druhou etapu cyklostezek na Pozořicku, která povede z Tvarožné až do Kovalovic. Momentálně probíhá územní řízení, vydání územního rozhodnutí očekáváme na přelomu roku. Následovat bude žádost o dotaci a další potřebné kroky ke stavbě, kterou bychom rádi dokončili v roce 2024.

Chystáme také cyklostezku ze Střelic přes Troubsko a Ostopovice do Brna – Starého Lískovce. Tady aktuálně řešíme vlastnické vztahy a po jejich dořešení začneme pracovat na projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Vám, kdo naše cyklostezky používáte nebo se na ně těšíte, přejeme hodně bezpečných a pohodových kilometrů a všem přejeme klidné Vánoce, hodně zdraví a hodně úspěchů v roce 2023.

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko