Upozornění

Upozorňujeme, že vzhledem ke stále probíhající výstavbě komunikace na ul. Vinohrady je vstup na staveniště zakázán.

Opětovné zahájení prací je plánováno v prvním týdnu r. 2023, dokončení výstavby se předpokládá v I. čtvrtletí 2023.