SOiKA - efektivní mapování závad a nedostatků na území obce Tvarožná

Vážení spoluobčané - není Vám lhostejné v jakém prostředí žijeme?

Mobilní aplikace SOiKA umožňuje efektivně mapovat a řešit závady a nedostatky na území obce Tvarožná. 

Nyní se můžete aktivně zapojit do dění v obci a nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek, přičemž všechna hlášení jsou jednoznačně lokalizována a podložena případnou fotografií.

Dohledání je tak pro obec velmi snadné a účinné.

Mobilní aplikaci SOiKA je možno instalovat do mobilního telefonu vybaveného operačním systémem Android prostřednicvím služby Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.envipartner.wegas.faultsapp&pli=1

Pomocí této aplikace můžete sdělovat podněty pro odstranění nedostatků na území obce, přičemž podněty je možno zařadit do předem stanovených kategorií.

Veškerá hlášení jsou směrována na obec a následně vyhodnocována a řešena. 

Budeme tak mít přehled o závadách a jejich stavu, tedy ať už jsou ve stavu řešení, vyřešeny nebo jsou zatím pouze nahlášeny.

Děkujeme, že přispíváte k lepšímu prostředí a vzhledu obce.