Uzavírka komunikace II/430 (Brno-Vyškov)

Upozorňujeme na plánovanou uzavírku komunikace II/430 (z Brna do Vyškova) v blízkosti motorestu Rohlenka,

u mostu v místě křížení s vodním tokem Roketnice (provoz je nyní řízen semafory).

Důvodem úplné uzavírky je demolice stávající mostní konstrukce a vybudování mostu nového. Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých úseků komunikace. 

Předpokládaný termín realizace a přechodné úpravy provozu je březen - říjen 2023.

Objízdná trasa:

Obousměrně vedena po dálnici D1 od km 207 po km 203.
Autobusová a osobní doprava mohou využívat objízdnou trasu po silnici III/4174, silnici III/15286 a po silnici III/4171 (Jiříkovice, Šlapanice, Bedřichovice).

Primární objízdná trasa autobusů linek 601, 602 a 702 mezi Rohlenkou a Brnem, Slatinou je vedena po dálnici D1. Pouze vybrané spoje těchto linek (zpravidla ve špičkách pracovních dní) jsou vedeny přes Šlapanice. 

Více informací: 

https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/1743

https://susjmk.pincity.cz/silnice/3159-ii-430-maxluvka-most-ev-c-430-007-pres-roketnici

 

Aktualizace:

Vlastní stavební práce budou zahájeny od úterý 21. 3. 2023, po vydání povolení k úplné uzavírce.