Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.03.2023

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 28.03.2023 od 07:30 do 28.03.202315:00

Obec Jiříkovice Tvarožná Velatice Část obce Jiříkovice Tvarožná Velatice

Vypnutá oblast:

Odběratelská TS Jiříkovice EDEN č.701554

Odběratelská TS Jiříkovice MADdiamond č.704349 TS Jiříkovice Rohlenka Distribuce č.704502

Odběratelská TS Jiříkovice For Active č. 705223

Odběratelská TS Jiříkovice Rohlenka McDonald č.9305

Odběratelská TS Tvarožná Rohlenka motorest č.9306

Odběratelská TS Jiříkovice silo č.9307

Odběratelská TS Jiříkovice suška č.9308

Odběratelská TS Jiříkovice závlaha12 č.9309

Odběratelská TS Jiříkovice STK č.9408

Odběratelská TS Jiříkovice Technoma č.705222

Odběratelská TS Jiříkovice A-Tool č. 706071 Rohlenka Maxůvka

 

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s