Provozní řád cyklostezky

V souvislosti s ukončením stavby a otevřením nové části cyklostezky na území naší obce, byl zástupci DSO Šlapanicko vydán provozní řád, který upravuje podmínky provozu a chování účastníků na nově zbudované komunikaci - cyklostezka Podolí - Velatice - Tvarožná. Pro zachování bezpečného a plynulého pohybu na cyklostezce doporučujeme dokument prostudovat a všemi účastníky stanovená pravidla dodržovat.
Děkujeme vám.