Kniha Vcházení do obrazů a fotografií

Rádi bychom informovali veřejnost o vydání knihy Vcházení do obrazů a fotografií. V knize je zpracován historický krajinný záběr z katastru naší obce, který vychází  z děl tvaroženského rodáka, akademického malíře a sochaře Vladimíra Drápala (str. 104-111). 

Kniha vznikla jako výstup projektu TA ČR TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, který má přispět k podpoře turistického ruchu méně známých lokalit - míst, odkud malíři a fotografové v minulosti pořizovali svá díla. Obci Tvarožná knihu zdarma poskytl Ústav geoniky AV ČR, Ostrava a je k dispozici v obecní knihovně. (Halas, Petr, Kallabová, Eva, Koutecký, Tomáš (eds.), 2022. Vcházení do obrazů a fotografií. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, 431 s.)

Odkaz: https://vchazenidoobrazu.cz/?rcno_author=vladimir-drapal