Informace

Informujeme občany o aktivitách v prostoru návsi a ul. Konec ("Brněnská"):

- společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o provádí vytyčení inženýrských sítí, následně plánuje pokládku optického kabelu, dle sdělení společnosti se bude jednat o úsek od bývalého Svazarmu č. p. 17 po dům č. p. 7, termín a provedení bude konzultovat s obcí a vlastníky přilehlých nemovitostí

- společnost GasNet s.r.o. provádí řádnou opravu potrubí plynovodu u č. p. 180, opravu nebylo možno provést při prvním výkopu v zimních měsících z důvodu nemožnosti odstavení přívodu plynu a zajištění zásobování obyvatelstva, byly provedeny pouze nejnutnější práce k odstranění havarijního stavu