Cyklostezka Tvarožná - Velatice, Provozní řád cyklostezky

 

Provozní  řád cyklostezky

V souvislosti s ukončením stavby a otevřením nové části cyklostezky na území naší obce, byl zástupci DSO Šlapanicko vydán provozní řád, který upravuje podmínky provozu a chování účastníků na nově zbudované komunikaci - cyklostezka Podolí - Velatice - Tvarožná. Pro zachování bezpečného a plynulého pohybu na cyklostezce doporučujeme dokument prostudovat a všemi účastníky stanovená pravidla dodržovat.
Děkujeme vám.

 

Naše cyklostezky na IDNES

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cykliste-cyklostezka-trasa-brnensko-slapanicko-pozoricko-svazek-obci.A230502_094324_brno-zpravy_azu