ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Upozorňujeme na aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území naší obce nacházejí.

Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.

S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM. 

Seznam je k dispozici na úřední desce obce https://www.tvarozna.cz/default/uredni-deska/view?id=37113

a je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici.

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.