Omezení provozu, uzavírka - cyklostezka

Upozorňujeme na omezení provozu a případnou uzavírku cyklostezky T13 (Velatice - Tvarožná) ve středu 27. 9. 2023, z důvodu odstraňování vyvrácených stromů na vodním toku Roketnice. Odstraňování stromů bude provádět Povodí Moravy, s. p. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme dbát pokynů pověřených pracovníků a v místě se v uvedenou dobu  nepohybovat.