Nález klíče

Byl nalezen samostatný klíč na návsi u č.p. 7. K vyzvednutí je na obecním úřadě.