Studie úprav návsi ve Tvarožné

Na webových stránkách obce byla zveřejněna nová studie úprav návsi ve Tvarožné.

Plánované úpravy návsi budou předmětem jednání na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tvarožná dne 13. 11. 2023.

Dokument si můžete prohlédnout zde: https://www.tvarozna.cz/obec/pripravovane-projekty/naves/uprava-navsi-ve-tvarozne-revize-2023.pdf