Ptačí chřipka - doporučená opatření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj informuje o výskytu vysoce patogenní aviární influenzy, subtypu H5, v obci Vážany nad Litavou na okrese Vyškov. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky se doporučuje umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku KVS SVS pro Jihomoravský kraj tel. +420 720 995 213. V případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků v obci nebo v její blízkosti je nutno neprodleně informovat KVS SVS pro Jihomoravský kraj na výše uvedenou krizovou linku a jednat podle jejího pokynu. 

Krajská veterinární správa Statní veterinární správy pro Jihomoravský kraj