!UPOZORNĚNÍ!

Upozorňujeme, že vstup do ohrazených prostor u objektu č.p. 24 (stará školka) je z důvodu právě probíhající demolice a nebezpečí vážného úrazu přísně zakázán!

Využívejte prosím komunikaci na druhé straně potoka!