Hasičské ostatky

Tvaroženští hasiči Vás zvou na tradiční ostatky, které se konají v sobotu 10. února. Průvod masek vychází v 11:30 od hasičské zbrojnice, hrají Čtyři tety. Večerní zábava ve 20:00 na Sokolovně, hraje kapela Mirian. Za masky zveme všechny spoluobčany.