Strojní čištění všech místních silničních komunikací na území obce

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 od ranních hodin bude probíhat strojní čištění všech místních silničních komunikací na území obce.
Čištění bude provádět společnost Recovera Využití zdrojů a.s.
Žádáme občany, aby v tento den neparkovali se svými vozidly na silničních komunikacích.
Vozidla je možno v určený den zaparkovat např. v prostoru areálu Kosmák, za Novou ulicí, u kostela
a na místech vymezených pro parkování vozidel (např. parkovací stání na návsi).
Děkujeme za pochopení.