Semináře pro pečující osoby - DPS Pozořice

Seminář je pro všechny, kdo se starají o člena rodiny. Obsahem semináře jsou jednak praktické rady ohledně péče, předání kontaktů na podpůrný systém od soc. dávek přes půjčovny pomůcek až po kontakt na psychology a terapeuty.

Část je také věnovaná péči o pečující – aby dokázali hospodařit s vlastními silami, odhadli, kdy je toho už moc, atd.