Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Typ dokumentu
E.ON
Číslo jednací
572/19/Tv
Datum vyvěšení
16. 9. 2019
Datum sejmutí
15. 10. 2019

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 14.10.2019 od 07:30 do 14:30 hodin.

Celá obec: Jiříkovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice

 

Část obce: Jiříkovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice

Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Sivice Balírna (č.700995) Fotovoltaická elektrárna ETL - Ekotherm Sivice část obce Sivice celá obec Tvarožná část Rohlenky (netýká se odběratelů s vlastní trafostanicí) část obce Velatice.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Připojené dokumenty