Úřední deska

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Typ dokumentu
DSO Šlapanicko
Číslo jednací
Datum vyvěšení
5. 1. 2022
Datum sejmutí
20. 1. 2025

Připojené dokumenty