Úřední deska

Zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení - "Modernizace výroby slínku", k.ú. Sivice, Tvarožná, okr. Brno-venkov

Typ dokumentu
KÚ JMK - odbor ŽP
Číslo jednací
JMK 139469/2022; 777/22/Tv
Datum vyvěšení
3. 10. 2022
Datum sejmutí
19. 10. 2022

 

 

Oznámení záměru je k dispozici na odboru ŽP, odd. posuzování vlivů na životní prostředí KÚ JMK u Ing. Lucie Beránkové, kancelář 419A, tel 541 652 214.

Do oznámení záměru je možné nahlížet v úřední dny Po a St od 8 do 17 hodin, popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. Elektronická verze je umístěna na internetu na adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

kód záměru: JHM1680

 

V listinné podobě je možné také nahlédnout na OÚ Tvarožná v úřední dny.