Dlouhodobá výluka Brno-Slatina, okružní křižovatka

Od: 1. 7. 2024 00:00
Do: 14. 12. 2024 23:59

Z důvodu stavebních prací od 1. 7. do 14. 12. 2024 (předpoklad) pojedou linky 601, 602, 701 a 702 mezi zastávkami Brno, Tržní a Brno, Slatina, sídliště obousměrným odklonem po ulici Ostravské.

Zastávka Brno, Slatina, sídliště je přeložena na ulici Holzovu mezi vyústění provizorní komunikace a ulici Ostravskou. Zastávka Brno, Černovičky je po dobu uzavírky obousměrně bez obsluhy.

Změna zastávek:

Brno, Slatina, rozcestí – pro oba směry přeložena na ulici Holzovu
Brno, Černovičky – pro oba směry bez obsluhy

Výlukový jízdní řád (idsjmk.cz)