Evidence obyvatel

Obecní úřad Tvarožná – tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz.

INFORMACE K TRVALÉMU POBYTU OBČANA

• Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození

Po narození dítěte (občana ČR) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce (přiděluje se u dětí narozených po 31. 12. 2010).

• Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz. Správní poplatek činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice - http://www.slapanice.cz/odboru-spravnich-cinnosti/. Úřední hodiny jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

• Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.

• Ohlášení ukončení trvalého pobytu

Žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky činí 100 Kč.